دانلود با لینک مستقیم فایل(دانلود پاورپوینت افزایش ظرفیت در فیبر نوری تک مدی 35 اسلاید)

قسمتی از محتوی فایل تعداد اسلاید : 35 صفحه افزایش ظرفیت در فیبر نوری تك مدی صادق عباسی شاهکوه (دكترای شبكه های نوری) مدیر گروه پژوهشی مخابرات نوری-مركز تحقیقات مخابرات ایران سالن ویدئو كنفرانس شركت مخابرات ایران-شهریور 1386 Shahkooh@itrc. ac. ir 2 مندانلود پاورپوینت افزایش ظرفیت در فیبر نوری تک مدی 35 اسلاید|40106708|ztk50402286|دانلود افزایش ظرفیت در فیبر نوری تك مدی 35 اسلاید,تحقیق افزایش ظرفیت در فیبر نوری تك مدی 35 اسلاید,مقاله افزایش ظرفیت در فیبر نوری تك مدی 35 اسلاید,افزایش ظرفیت در فیبر نوری تك مدی 35 اسلاید
دانلود پاورپوینت افزایش ظرفیت در فیبر نوری تک مدی 35 اسلاید

قسمتی از محتوی فایل

تعداد اسلاید : 35 صفحه

افزایش ظرفیت در فیبر نوری تك مدی صادق عباسی شاهکوه (دكترای شبكه های نوری) مدیر گروه پژوهشی مخابرات نوری-مركز تحقیقات مخابرات ایران سالن ویدئو كنفرانس شركت مخابرات ایران-شهریور 1386 Shahkooh@itrc.
ac.
ir 2 منحنی تلفات بر حسب طول موج برای فیبر نوری 3 ظرفیت فیبر نوری 1- فرض کنید که طیف قابل استفاده یک فیبر از 1260 تا 1675 نانومتر است.
2- فرض کنید یک سیستم DWDM با فاصله کانالهای 1 نانومتر داریم پس تعداد کانالهاحدود 415 است.
3- فرض کنید نرخ ارسال داده های هر کانال 10Gb/s می باشد.
بنا بر این ظرفیت این رشته فیبر برابر 415x10Gb/s=4.
15 Tb/s است هدف: افزایش ظرفیت راه حل: در سه فرض فوق نهفته است.
4 راه حل اول: افزایش طیف قابل استفاده حذف پیكهای تلفات پوشش تقویت كننده ها 5 تقویت کننده نوری ، قدرت نور را افزایش می دهد.
تقویت کننده نوری 6 Erbium Doped Fibre Amplifier (EDFA) 7 طیف گین EDFA 8 Praseodymium-doped Fiber Amplifiers (PDFA) Working around 1310 nm window (1280-1330 nm) Pumping at 1020 nm PDFA 9 Raman amplification uses common (non-doped) fibers.
Working around 1310 and 1550 nm Require high pump powers Broad gain spectrum Raman Amplifiers 10 SOA Similar to FP lasers but with non-reflecting ends and broad wavelength emission.
Working in 1310 and 1550 nm windows (1280-1340 and 1530-1570) Application in Booster and Pre-Amplifier SOA Characteristics 11 Ranges of Amplification 12 چندین کانال اطلاعات روی یک فیبر نوری منتقل می شوندکه هر کانال دارای طول موج خاص خود است.
به WDM با فاصله کانالهای زیاد Coarse WDM یا CWDM می گویند که در استاندارد ITU با فاصله کانال 20 نانومتر تعریف شده است.
در WDM فشرده یا DWDM(Dense WDM) ،فاصله کانالها کمتر از 1.
6 نانومتر است.
مالتی پلکس کننده طول موج دی مالتی پلکس کننده طول موج فیبر نوری راه حل دوم: افزایش تعداد كانالهای WDM 13 Coarse WDM  CWDM Coarse channel spacing of 20nm in the wavelength range from 1470nm up to 1610nm.
Lasers with lower wavelength accuracy (6.
5nm compared to 0.
16nm) broadband filters Lower complexity and cost Suitable for short distances CWDM 14 For channel spacings of 100 GHz or more on a fibre the allowed channel frequencies (in THz) are defined by: 193.
1 + n × 0.
1 where n is a positive or negative integer including 0 For 50GHz 25GHz and 12.
5GHz 0.
1 will be replaced with 0.
05 0.
025 and 0.
0125 respectively Considering light velocity of 299.
792458 Km/s the wavelengths in C band for 50GHz spacing are as follows 1510nm is for supervisory and control purposes ITU-T G.
694.
1: DWDM Channels 15 ASE Noise 16 OSNR: Optical Signal to Noise Ratio 17 Four Wave Mixing (FWM) Strong impact near the zero-dispersion wavelength (G.
653 fiber) Negligible on standard G.
652 fiber F


مطالب دیگر:
🔗نگاهي به ماهيت استراتژي آمريكا در خاورميانه🔗نگاهی بر تاريخچه احزاب سياسی در ايران🔗نقش فرهنگ وقف در توسعه تمدنها🔗نقش زبان در تمدن ايراني🔗نقش روابط عمومي ها در تحقق اصل حق دسترسي آزادانه به اطلاعات🔗نظريه دمكراسي جهان وطني ديويد هلد و قابليتهاي اجرائي آن در ايران🔗نظام قضایی در ایران باستان🔗نظام دیوانی در عهد سلجوقیان🔗ناسیونالیسم🔗نادر شاه افشار🔗ورزش شنا🔗ورزش شطرنج و نتایج آن در تمرکز حواس 5 گانه🔗جزوه و سوالات مصاحبه آزمون قضاوت🔗ورزش در ایران🔗ورزش در آمریکا🔗ورزش از نقطه نظر به هنجار سازی🔗ورزش از دیدگاه اسلام🔗ورزش ، سلامتی و کوهستان🔗واليبال و بسكتبال🔗واليبال در ايران🔗واقعيت هاي ايروبيك🔗ورزش براي جوانان و نوجوانان🔗ورزش هندبال🔗تاریخچه هاکی🔗نقش ورزش در سلامتی قلب - قند - ریه ها